Drift - API Gateway Under vedligeholdelse

Bemærk: Oppetiden på siden er vejledende og ikke en faktuel repræsentation af reel nedetid. Reel nedetid monitoreres og rapporteres internt ved hjælp af værktøjer koblet direkte til vores hostingmiljøer.

Drift DSM 2009
99.98% oppetid
jan. 2024 · 99.93%feb. · 100.0%mar. · 100.0%
jan. 202499.93% oppetid
feb. 2024100.0% oppetid
mar. 2024100.0% oppetid
Drift DSM 2016
99.98% oppetid
jan. 2024 · 99.93%feb. · 100.0%mar. · 100.0%
jan. 202499.93% oppetid
feb. 2024100.0% oppetid
mar. 2024100.0% oppetid
Drift DSM Business Central
99.98% oppetid
jan. 2024 · 99.93%feb. · 100.0%mar. · 100.0%
jan. 202499.93% oppetid
feb. 2024100.0% oppetid
mar. 2024100.0% oppetid

WEB

100.0% oppetid

Drift - Webhosting

100.0% oppetid
jan. 2024 · 100.0%feb. · 100.0%mar. · 100.0%
jan. 2024100.0% oppetid
feb. 2024100.0% oppetid
mar. 2024100.0% oppetid

Drift - API Gateway

100.0% oppetid
jan. 2024 · 100.0%feb. · 100.0%mar. · 100.0%
jan. 2024100.0% oppetid
feb. 2024100.0% oppetid
mar. 2024100.0% oppetid

Bemærk historie

feb. 2024

Problem med login på fjernskrivebord.
 • Løst
  Løst
  This incident has been resolved.
 • Overvåger
  Opdatering

  Der opstår stadig nye fejl og fejl som er løst i går dukker op igen.

  Oplever I problemer skal kontakte os enten på it-support@jma.dk eller ring.

  Vi kommer til at lukke DSM systemet ned i aften kl. 18.00 for at løse det grundlæggende problem. Vi forventer at I kan komme på igen seneste kl. 23.00

  Vi ved at det kan være til gene for jer og beklager ulejligheden.

  Denne driftsforstyrrelse bliver også varslet via vores normale informationskanal.

  New errors are still occurring and errors that were fixed yesterday are reappearing.

  If you are experiencing problems, please contact us at it-support@jma.dk or call us.

  We will be shutting down the DSM system tonight at 18.00 to fix the root cause of the problem. We expect you to be back online by 23.00 at the latest.

  We know this may inconvenience you and apologise for the inconvenience.

  This disruption will also be announced via our normal information channel.

 • Overvåger
  Opdatering

  Vi har nu haft kontakt med alle, som har oplevet problemer med login via RDP eller at åbne DSM.

  Årsagen var en switch med fejl i vores datacenter, den havde vi styr på allerede 6.30 i morges. Det skabte desværre en lang række følgevirkninger, som vi har været i gang med at få håndteret.

  Der kan stadig være enkelte følgevirkninger, som vi ikke har løst endnu. Vi har produceret et script, som vi har sat i gang, som skal sikre at vi fanger de sidste følgevirkninger og får dem løst.

  Ny status i morgen kl. 8.00

  We have now been in contact with everyone who has experienced problems logging in via RDP or opening DSM.

  The cause was a faulty switch in our data center, which we had fixed as early as 6.30 this morning. Unfortunately, this created a large number of repercussions, which we have been in the process of dealing with.

  There may still be some impacts that we haven't resolved yet. We have produced a script that we have put into action to ensure that we catch the last impacts and get them resolved.

  New status tomorrow at 8.00 am

 • Overvåger
  Opdatering

  Vi har implementeret løsningen hos rigtig mange af jer, men har ikke nået at ringe til jer alle endnu. Prøv evt. at logge ud og ind igen hvis I ikke har hørt fra os endnu.

  Vi er stadig i gang med at kontakte alle som har kontaktet vores support og sikrer at alt er i orden.

  Der er forbedringer i hastigheden på systemerne.

  Vi kommer med ny status kl. 13.30

  We have implemented the solution for many of you, but haven't gotten around to calling you all yet. Please try logging out and back in if you haven't heard from us yet.

  We are still in the process of contacting everyone who has contacted our support and making sure everything is in order.

  There are improvements in the speed of the systems.

  We will provide a new status at 13.30

 • Overvåger
  Overvåger

  Vi har implementeret løsningen hos rigtig mange af jer, men har ikke nået at ringe til jer alle endnu. Prøv evt. at logge ud og ind igen hvis I ikke har hørt fra os endnu.

  Vi er stadig i gang med at kontakte alle som har kontaktet vores support og sikrer at alt er i orden.

  Der er forbedringer i hastigheden på systemerne.

  Vi kommer med ny status kl. 13.30

  We have implemented the solution for many of you, but haven't gotten around to calling you all yet. Please try logging out and back in if you haven't heard from us yet.

  We are still in the process of contacting everyone who has contacted our support and making sure everything is in order.

  There are improvements in the speed of the systems.

  We will provide a new status at 13.30

 • Undersøger
  Undersøger

  Vi er opmærksomme på, at der er problemer med at logge ind via RDP.

  Vi arbejder aktivt på at finde årsagen og løse problemet . Brugere, der allerede er logget ind, kan fortsætte deres arbejde uforstyrret.

  Vi beklager ulejligheden og kommer med ny status kl. 8.30

  We are aware that there are issues with logging in via RDP.

  We are actively working to find the cause and resolve the issue. Users who are already logged in can continue their work uninterrupted.

  We apologize for the inconvenience and will update the status at 8:30 am

jan. 2024

Planlagte IT-driftsforstyrrelser på DSM Hosting
 • Gennemført
  21/01, 2024 ved 12
  Gennemført
  21/01, 2024 ved 12

  Vedligeholdelsen er afsluttet med succes.

  Der kan være lidt langsommere drift, de næste timer, men systemerne kan benyttes igen.

  Maintenance has completed successfully.

 • Igangværende
  21/01, 2024 ved 05
  Igangværende
  21/01, 2024 ved 05

  Vedligeholdelse er nu i gang

 • Planlagt
  21/01, 2024 ved 05
  Planlagt
  21/01, 2024 ved 05

  Det er med fornøjelse, at vi annoncerer en kommende udvidelse af vores datacenterkapacitet for at imødekomme den konstant stigende efterspørgsel efter vores tjenester og for at sikre en forbedret ydeevne for vores eksisterende kunder.

  For at implementere disse nødvendige opgraderinger vil der være en planlagt omstrukturering i vores datacenter søndag den 21. januar. Dette vil desværre medføre driftsforstyrrelser i tidsrummet 06:00 til 16:00.

  Vi forstår vigtigheden af uafbrudt adgang til vores tjenester, og vi beklager eventuelle gener, dette kan medføre. Vær venlig at modtage vores undskyldning, mens vi arbejder dedikeret på at forbedre vores infrastruktur til gavn for både nuværende og kommende kunder.

  Vi værdsætter din forståelse og tålmodighed i denne sag. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte vores it-supportteam.

  We are pleased to announce an upcoming expansion of our data center capacity to meet the ever-increasing demand for our services and to ensure improved performance for our existing customers.

  To implement these necessary upgrades, there will be a planned restructuring in our data center on Sunday, January 21st. Unfortunately, this will cause disruptions between 06:00 and 16:00.

  We understand the importance of uninterrupted access to our services and we apologize for any inconvenience this may cause. Please accept our apologies as we work diligently to improve our infrastructure for the benefit of both current and future customers.

  We appreciate your understanding and patience in this matter. If you have any questions or concerns, please feel free to contact our IT support team.

Opdatering til DSM BC
 • Gennemført
  16/01, 2024 ved 22
  Gennemført
  16/01, 2024 ved 22

  Vedligeholdelsen er gennemført

 • Igangværende
  16/01, 2024 ved 20
  Igangværende
  16/01, 2024 ved 20

  Vedligeholdelse er nu i gang

 • Planlagt
  16/01, 2024 ved 20
  Planlagt
  16/01, 2024 ved 20

  Husk, at vi laver en programopdatering til DSM Business Central tirsdag den 16. januar 2024 mellem kl. 21.00-23.00. Du må ikke arbejde i systemet i dette tidsrum.

  Du kan finde releasebeskrivelse allerede nu ved at logge ind på
  https://jmaforum.dk/images/dsm%20releasebeskrivelse%20version%20bc%2004.08.47.pdf
  Vores support er klar ved telefonen på 8711 0000 fra klokken 8.00 onsdag den 17. januar 2024.

  In English:

  We are planning a program update for DSM Business Central on Tuesday, January 17. at 21.00-23.00. You can not work in the system during this time.

jan. 2024 til mar. 2024